Centres especialitzats en el tractament de les drogodependències de Catalunya
12 entitats membre
40 centres de tractament
Mes de 10 anys de treball
Telèfon: 93 237 6824