Centres especialitzats en el tractament de les drogodependčncies de Catalunya
12 entitats membre
40 centres de tractament
Mes de 10 anys de treball
Telčfon: 93 237 6824