La Federació Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia va ser constituïda l’any 2001 i legalitzada com Associació l’any 2008. Està integrada per difrents Entitats de Catalunya que desenvolupen serveis professionals tan per a la rehabilitació com la reinserció de persones amb conductes addictives.

L’objectiu que ens mou és oferir serveis d’atenció professionalitzada a les persones amb problemes de conductes addicitives i les seves famílies. Estem integrades a la xarxa pública, amb qui treballem de forma coordinada i conjunta.

Totes les Entitats de la Coordinadora treballem seguint criteris de qualitat i bones praxis elaborats conjuntament amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Actualment les Entitats de la Cordinadora tenen una capacitat de 491 places autoritzades de CCTT (de les quals 376 són concertades), 192 places autoritzades de de PPRR (de les quals 164 són concertades), 199 places autoritzades de CCDD (de les quals 96 són conveniades) i 111 places concertades de SAVA.

Missió

Promoure i vetllar pel model d’intervenció comunitària dels nostres serveis i per la cohesió del seu marc teòric i metodològic, així com difondre el model a altres professionals i la societat en general.

Visió

Aconseguir una identitat de serveis consolidada, que sigui coneguda i reconeguda dins del sector professional i de la societat en general.

Valors

COMPROMÍS
TRANSPARÈNCIA
COL·LABORACIÓ
INNOVACIÓ

En col·laboració i coordinació amb

  • Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya
  • Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
  • Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
  • Federació Catalana de Drogodependències de Catalunya
  • Coordinadora dels CAS de la XAD de Catalunya
  • Altres serveis i entitats de la XAD de Catalunya