PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

La Federació Coordinadora d’Entitats amb Serveis Especialitzats d’Atenció a les Addiccions de Catalunya (FECOORDI) és una federativa compromesa amb la transparència. No només perquè és un imperatiu legal, sinó perquè la tasca desenvolupada per las seves entitats requereix que les persones dipositin en els seus serveis tota la confiança.

Per aquest motiu:

  • Els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració per les seves feines.
  • Totes les entitats de la Federació realitzen auditories anuals dels seus comptes que són avaluats per les Administracions públiques corresponents.
  • La Federació no compta (fins al moment) amb cap font de finançament públic. Finança la seva activitat mitjançant quotes anuals de les entitats integrants.
  • Cada any es formalitza i executa un pressupost, i els resultats dels comptes anuals es sotmeten a l’aprovació de l’Assemblea General. 

Alguna informació que pot resultar d’interès:

  • Estatuts
  • Comptes anuals 2021