ELS NOSTRES OBJECTIUS

  • Constituir-nos en grup de treball per a la promoció i defensa de les necessitats del sector de les CCTT., PPRR. I CCDD.
  • Col·laboració i cooperació amb l’Administració en la funció pública d’atenció als drogodependents, així com amb la determinació de les estratègies, plans i polítiques al respecte.
  • Vetllar per l’acompliment de les normatives pertinents per part dels diferents centres i entitats.
  • El desenvolupament de la recerca, del treball científic i de la qualitat en el nostre mètode i marc assistencial.
  • La cohesió del marc teòric i metodològic de la intervenció comunitària dels nostres recursos i la seva compilació i disseminació vers els altres professionals i a la pròpia societat.
  • Col·laboració i coordinació amb els altres serveis i entitats de la XAD.
  • Foment del intercanvi, formació i reciclatges dels professionals del sector. Crear coneixement, basat en l’evidència a través els Grups de Treball, estudis i recerca.
  • Desenvolupar o donar a conèixer el model comunitari d’interveció aplicat als nostres serveis.

Grups de Treball

Estem constituïdes en diferents Grups de Treball que treballen per millorar certs aspectes transversals de la nostra intervenció: