SAVA

És un servei que ofereix acompanyament i suport a les persones que es troben en un procés de consolidació de la seva autonomia personal dins d’un procés de rehabilitació ampli, a causa d’una drogodependència o d’una altra conducta addictiva. Ha de garantir, quan es necessita, un monitoratge individualitzat mitjançant un acompanyament socioeducatiu i emocional, amb l’objectiu que la persona aconsegueixi el grau de responsabilitat i d’autonomia personal necessària per assolir la integració social i mantenir un estil de vida saludable. El servei forma part de la xarxa de recursos d’atenció social per a persones amb addiccions i, dins del contínuum assistencial, pretén ser el darrer dispositiu de la xarxa per consolidar la seva inclusió social i comunitària. No incorpora processos clàssics de tractament sinó de supervisió mitjançant acompanyament i guia pel compliment dels objectius que s’ha marcat la persona prèviament desvinculada de serveis amb suports més intensius (comunitat terapèutica, pis de reinserció o centre de dia). L’àmbit de la intervenció professional del servei és principalment socioeducatiu. La persona, en el cas de necessitar algun tipus de tractament o de suport especialitzat de més alta intensitat, serà orientada cap a les xarxes especialitzades i els serveis comunitaris que tingui al seu abast. En aquest sentit, el rol d’acompanyament del professional del SAVA equival a la figura d’un referent amb qui l’usuari compta en la presa de decisions i en l’assoliment dels objectius personals i socials. També poden ser usuàries d’aquest servei persones que, no havent passat per comunitat terapèutica, pis de reinserció o centre de dia, es preveu que puguin assolir els objectius del servei amb un mínim acompanyament. En tot cas, caldrà definir uns indicadors de valoració del moment òptim d’accés al servei.

POBLACIÓ DESTINATÀRIA

Persones amb conducta addictiva que:

  • Tenen una autonomia suficient com per desenvolupar les activitats de la vida diària.
  • Poden mantenir l’abstinència amb el suport del servei.
  • En cas de presentar un trastorn mental afegit, aquest està compensat.
  • Necessiten d’un acompanyament socioeducatiu professional temporal per acabar d’assolir una vida autònoma dins la comunitat.