Qui som

Missió

Promoure i vetllar pel model d’intervenció comunitària dels nostres serveis i per la cohesió del seu marc teòric i metodològic, així com difondre el model a altres professionals i la societat en general.

Visió

Aconseguir una identitat de serveis consolidada, que sigui coneguda i reconeguda dins del sector professional i de la societat en general.

Valors

COMPROMÍS
TRASNSPARÈNCIA
COL·LABORACIÓ
INNOVACIÓ

La Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de reinserció i Centres de Dia per a drogodependents de Catalunya està integrada per 13 entitas.

AAT,  Acollida i Acció Terapèutica

Associació Tramuntana d’ajut i reinserció del Toxicòman, ATART