QUI SOM

La Federació Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya està integrada per 12 entitats i 360 professionals d’atenció directa. Compta amb 17 Comunitats Terapèutiques, 25 Pisos de Reinserció, 6 Centres de Dia per a drogodependents i 10 Programes SAVA a Catalunya .

Mercè Cervantes (ATRA)
Marie-Anne Aimée (Forma 21) 
Joan-Artur Sales (ATART)
Maite Tudela (ATRA) 
Pere Martí (EGUEIRO)
Maria Roig (CECAS)
Mercè Mompin (AAT)
Gemma Maudes (FSC)
Albert Sánchez (AEC-GRIS)
Ivette Iglesias (FONT PICANT)
Gisela Hansen (Dianova)
Mar Garcia (F. Ciutat  i Valors)
Ignasi Lupón (OBINSO)
Anna Mullera (CANAAN)   

CARTERA DE SERVEIS

AAT,  Associació d’Acollida i Acció Terapèutica
www.aat.cat
AEC-GRIS
www.aecgris.org
Associació Tramuntana d’ajut i reinserció del Toxicòman, ATART
www.grupatra.org
Associació ATRA
www.grupatra.org
Associació Canaan
www.associaciocanaan.org
Associació Egueiro
www.egueiro.org
Associació Social Forma 21
www.forma21.com
Centre Català de Solidaritat, CECAS
www.cecasfundacio.cat
Fundació Ciutat i Valors
www.sinergia.org
Fundació Font Picant
www.fontpicant.barcelona
Fundació Salut i Comunitat
www.fsyc.org
Obra d’integració Social Obinso
www.obinso.org