Comunitats Terapèutiques (CC.TT)

En essència, la C.T. és la reproducció d’un espai social construït amb la finalitat terapèutica de proporcionar als seus interns un tractament de tipus Institucional i Comunitari a la vegada, orientat a aconseguir el control i l’extinció de les conductes addictives, en especial quan es precisa una intervenció àmplia, intensiva, dilatada i integral sobre la conducta addictiva, sobre els problemes psico-socials, els hàbits emocionals i relacionals, i sobre els comportaments socials en que, per la seva magnitud i/o cronicitat, no és suficient el seu abordatge en règim ambulatori.

La Comunitat Terapèutica és un recurs assistencial professionalitzat que, emmarcat dins l’assistència terciària a la salut, proporciona serveis especialitzats de tractament, que donen continuïtat i complementen les intervencions terapèutiques iniciades en l’Atenció Primària/Secundària de Salut. Intervé en el procés terapèutic de rehabilitació de drogodependents quan es precisa una intervenció mes àmplia, intensiva, dilatada i integral sobre la seva conducta addictiva, els seus problemes psicosocials, els trastorns emocionals i relacionals, i sobre els comportaments socials quan, per la seva magnitud i/o cronicitat, fracassa o no n’hi ha prou amb el seu abordatge en règim ambulatori.
En essència, la C.T. és la reproducció d’un espai social construït amb la finalitat terapèutica de proporcionar als seus usuaris, un tractament integral que afegeix a les intervencions tradicionals la potència reeducadora de l’experiència participativa en la vida comunitària, experiència orientada a aconseguir el control i l’extinció de les conductes addictives.

El recurs està situat en un entorn comunitari per tal d’afavorir la total integració social dels usuaris.

  • La intervenció psicoterapèutica individual.
  • L’èmfasi en el grup i la cohesió grupal.
  • La participació activa de la persona en el desenvolupament del seu propi tractament.
  • La intervenció socioeducativa.
  • La teràpia ambiental.
  • La teràpia ocupacional i el temps programat.
  • La intervenció bio-psico-social, des de l’ingrés fins a l’alta.