CENTRES DE DIA

Els Centres de dia per a persones amb addiccions és un servei social especialitzat diürn dirigit a la rehabilitació i la inclusió social i comunitària de les persones usuàries. La seva finalitat és donar resposta a les diferents necessitats biopsicosocials que es poden presentar durant el seu procés de deshabituació.

Objectius

Els objectius del Centre de Dia són:

 • Contribuir a manteniment i la consolidació de l’abstinència.
 • Oferir tractament psicosocial i educatiu.
 • Oferir suport i acompanyament en el procés d’inserció.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones ateses.
 • Promoure el desenvolupament personal.
 • Promoure l’aprenentatge social i cultural.

Hi ha dues modalitats en funció dels eixos d’intervenció:

 • El centre de dia terapèutic, adreçat a persones amb addiccions que necessiten realitzar un procés de rehabilitació mitjançant una atenció integral, intensiva i individualitzada. La seva finalitat és oferir tractaments psicoeducatius en règim d’estada limitada segons les necessitats de cada persona. La funció del centre de dia terapèutic queda emmarcada dins les àrees d’intervenció següents:
  • Atenció, vinculació i orientació a persones amb addiccions i/o consum actiu
  • Tractament psicosocial i educatiu, i deshabituació
  • Suport i acompanyament a processos d’inserció
 • El centre de dia d’inserció que està adreçat a persones amb addiccions que necessiten acompanyament i suport educatiu i ocupacional en el seu procés de rehabilitació. Aquest servei té com a finalitat facilitar la motivació de la persona al seu procés de recuperació i d’inserció comunitària mitjançant estratègies de contacte, vinculació, adquisició d’hàbits, responsabilitats i competències personals. La funció del centre de dia d’inserció queda emmarcada dins les àrees d’intervenció següents:
  • Atenció, vinculació i orientació a persones amb addiccions i/o consum actiu
  • Suport i acompanyament a processos d’inserció