Pisos de reinserció (PPRR.)

Els PPRR són uns serveis residencials en règim obert i d’estada limitada per a persones drogodependents.

Estan concebuts per a facilitar als usuaris un espai de convivència adequat on abordar els aspectes relacionats amb l’addicció: Potenciar la consolidació d’hàbits de convivència i habilitats socials dirigits a aconseguir el major grau possible d’autonomia personal, així com la capacitat d’adaptació i maneig del seu entorn. Amb el tractament en pis es pretén intervenir sobre els elements necessaris perquè la persona pugui consolidar-se en el seu desenvolupament personal (hàbits, estratègies i habilitats personals, aprenentatge de conductes quotidianes…) alhora que va consolidant el seu pla de futur i es fa realitat la seva autonomia.

Els pisos estan situats en un marc comunitari per a afavorir la total integració social dels usuaris/es, disposant de tots els recursos que ofereix la ciutat per a potenciar i treballar aspectes de convivència i habilitats socials.

Objectius:

 • Consolidar l’abstinència de substàncies d’abús.
 • Refermar i consolidar el procés terapèutic.
 • Consolidar la responsabilitat i autonomia personal.
 • Consolidar conductes adequades per a la seva progressiva integració social.
 • Seguir pautes de convivència afavorint la capacitat d’autogestió.
 • Adquirir i mantenir hàbits saludables.
 • Incorporar noves formes d’oci i de temps d’oci.
 • Crear una nova xarxa social saludable.
 • Aconseguir la participació social en els recursos i serveis socials que es puguin necessitar.
 • Redefinir les relacions i dinàmiques familiars.
 • Aprendre a gestionar de manera responsable els recursos econòmics.

Prestacions que facilita:

 • Habitatge.
 • Alimentació.
 • Atenció Psicològica, psicoteràpia individual i/o grupal.
 • Atenció Social.
 • Atenció familiar.
 • Atenció a les possibles situacions judicials dels residents.
 • Controls analítics de consum de drogues.
 • Coordinació i derivació a d’altres recursos.
 • Atenció educativa: espai de tutories individuals, tallers.
 • Atenció soci-comunitària: s’orienta la vinculació de l’usuari/a amb recursos externs de l’entorn comunitari (Centres Cívics, Serveis Socials, Associacions, etc.).
 • Atenció mèdica-psiquiàtrica: suport i seguiment dels aspectes mèdics a través de la coordinació amb els serveis externs (CAS, CAP, CSMA, etc.).

Les pisos de reinserció de la Coordinadora són: