Grup de treball CCTT

L’objectiu d’aquest grup de treball, ha estat organitzar un espai de trobada sistemàtic entre els equips educatius der les CCTT que formen part de la Coordinadora, per tal de posar en comú estratègies, dificultats, eines, estils d’intervenció i estructures de programa.

La necessitat se’n deriva de la percepció que tenen els equips educatius, des de cada un dels seus centres de treballa, de com es desenvolupa la seva tasca, i  en la mancança de  la possibilitat de contrastar aquesta informació amb altres persones, que desenvolupen tasques similars en altres dispositius.

Les Direccions dels centres  tenim, sovint, la possibilitat de trobar-nos, tant en les juntes de la Coordinadora, com en diverses formacions i activitats que es duen a terme al llarg de l’any.

Pensàvem que seria fonamental, poder treballar diferents temàtiques comuns que ens ocupen des de la figura de l’educadora/monitora, com també, el conèixer i explicar les diferents CCTT que formem part de la Coordinadora, per tal de conèixer el context de treball, i comprendre millor la idiosincràsia de cada Entitat.

Presentació i organització

Fem presentació de les persones assistents al grup i el definim com un espai que ha de servir per als equips d’intervenció directe de les diferents CCTT per a:

 1. Fomentar la comunicació i posada en comú entre els diferents professionals dels equips d’intervenció directe de les CCTT que pertanyen a la Coordinadora.
 2. Conèixer els diferents dispositius in-situ
 3. Generar un espai de reflexió i debat sobre com abordar temes que ens preocupen actualment a les CCTT.
 4. Treballar per unificar protocols i documents.
 5. Mantenir espais de discussió respecte a la millora de l’atenció als serveis.
 6. Elaboració i difusió de documents a diferents escenaris: Jornades, Congressos, etc…
 7. Afavorir la implementació d’eines als centres, tenint en compte l’experiència i resultats en d’altres dispositius i/o entitats.

Com a dinàmica de les reunions acordem fer una ronda de visites a les diferents CCTT i que la reunió del GT es faci en el centre que es visiti.

Acordem una periodicitat d’una reunió cada mes i mig en horari de 10 a 13hs.

Com a dinàmica de treball acordem que cada sessió la dedicarem a un tema monogràfic. La persona que representi a cada CT, prèviament, en reunió d’equip recollirà les inquietuds del seu equip per tal de traslladar-les al GT.

Es plantegen possibles temes a abordar:

 1. Com adaptem els programes a persones amb patologia dual, i/o als perfils més complexes?
 2.  Com adaptem els programes a la diversitat: joves, persones vegetarianes, interculturalitat?
 3. Com estem treballant la Perspectiva de gènere a les diferents CCTT? Com treballem amb altres identitats de gènere?
 4. Revisió de les normatives: funció de les mateixes, estan les normatives obsoletes?
 5. Aïllament vs comunicació: períodes d’incomunicació…
 6. Relacions emocionals i/o sexuals a les CCTT.
 7. Com ens posicionem com a professionals davant dels usuari/es? Vincles que es generen. En quins models teòrics ens recolzem?.
 8. Criteris d’admissió. Es planteja la possibilitat que, per parlar d’algun tema concret pugui venir alguna persona extern (ex. TS de CAS).
 9. Activitats que es fan a cada CT.
 10. Maneig de les noves tecnologies (ús de mòbils, internet…).
 11. Eines i maneig dels equips (cura d’equips…).

Temes tractats

 • Normativa Interna dels Centres
 • Autolesions, Trastorns de Conducta Alimentària, Normativa i Patologia Dual.
 • Estem preparats per treballar amb perfils diferents?
 • Treball en Perspectiva de Gènere
 • Conciliació familiar
 • Conflictes interns
 • Supervisió d’equips
 • Clima laboral
 • Pèrdua de referents i adquisició de nous rols
 • Formació i practiques
 • Comunicació

A destacar…

 • Alta participació i assistència per part dels diferents equips de les CCTT.
 • Transparència i voluntat de compartir per part de les Entitats
 • Coneixement dels dispositius físics, dels equips d’intervenció i de l’organització del tractament.
 • Compromís general per tal d’alimentar el contingut de les trobades.
 • Eficàcia del grup de treball, amb un alt aprofundiment respecte de la temàtica treballada a cada trobada.
 • Alt nivell de satisfacció per part dels integrants del grup de treball.
 • Espai de trobada de diferents perfils Professionals, amb una tasca comú molt similar.
 • Coneixement  de les diferents metodologies de treball.
 • Actitud oberta i col·laboradora de totes les persones a l’hora de compartir informació interna de les Entitats.
 • Espais de debat formals, que permeten compartir vivències i metodologies davant d’una mateixa situació.
 • Espai de suport professional
 • Ampliació de la perspectiva dins del sector.
 • Espai de descàrrega personal.
 • Bon clima de treball i bons vincles entre les persones components del grup de treball.
 • Flexibilitat en la participació i assistència, facilitant al màxim la interacció entre equips.
 • Interès i necessitat de continuïtat.