Grup de Treball CCDD

L’objectiu d’aquest grup de treball, ha estat facilitar un espai de trobada entre els equips educatius dels Centres de Dia que formen part de la Coordinadora, per tal de posar en comú estratègies, dificultats, eines, estils d’intervenció i estructures de programa.

Pensàvem que seria fonamental, poder treballar diferents temàtiques comuns que ens ocupen des de la figura de l’educadora/monitora, com també, el conèixer i explicar els diversos programes de cada centre de dia i les seves particularitats.

Presentació i organització

  Fem presentació de les entitats i persones assistents al grup i el definim com un espai que ha de servir per als equips d’intervenció directe dels Centres de Dia per a:

  • Fomentar la comunicació i posada en comú entre els diferents professionals.
  • Conèixer els diferents dispositius in-situ
  • Generar un espai de reflexió i debat sobre temes que ens preocupen
  • Treballar per unificar protocols i documents.
  • Mantenir espais de discussió respecte a la millora de l’atenció als serveis.
  • Afavorir la implementació d’eines als centres, tenint en compte l’experiència i resultats en d’altres dispositius i/o entitats.

  Com a dinàmica de treball acordem que cada sessió la dedicarem a un tema monogràfic. La persona que representi a cada CT, prèviament, en reunió d’equip recollirà les inquietuds del seu equip per tal de traslladar-les al GT.

  • Revisió de les normatives: funció de les mateixes, estan les normatives obsoletes?
  • Aïllament vs comunicació: períodes d’incomunicació…
  • Relacions emocionals i/o sexuals a les CCTT.
  • Com ens posicionem com a professionals davant dels usuari/es? Vincles que es generen. En quins models teòrics ens recolzem?.

  Temes tractats

  • Definició sobre la història dels Centres de Dia
  • Normativa Interna dels Centres
  • Adaptació dels indicadors de qualitat elaborats per als centres residencials, a la realitat del Centre de Dia
  • Adaptació protocol d’administració de medicació proposat per la Generalitat

  A destacar…

  • Participen 7 professionals de diferents centres de dia
  • Transparència i voluntat de compartir experiències i expertesa
  • Compromís general per tal d’alimentar el contingut de les trobades.
  • Alt nivell de satisfacció per part dels integrants del grup de treball.
  • Voluntat d’unificar i adaptar protocols
  • Espai de trobada de diferents perfils Professionals, amb una tasca comú molt similar.
  • Espais de debat formals, que permeten compartir vivències i metodologies davant d’una mateixa situació.
  • Espai de suport professional
  • Ampliació de la perspectiva dins del sector.
  • Espai de descàrrega personal.
  • Bon clima de treball i bons vincles entre les persones components del grup de treball.
  • Flexibilitat en la participació i assistència, facilitant al màxim la interacció entre equips.
  • Interès i necessitat de continuïtat.