Grup de Treball de SAVA

Grup mensual de dues hores alternant de manera presencial per totes les entitats i posteriorment online a partir de la pandèmia.

Entitats que conformen el GT

AAT, AEG-GRIS, CECAS, Font Picant, OSONAMENT, Grup ATRA, Forma 21, FSYC, Ciutat i Valors i ABD.

Objectius plantejats: dissenyar de forma consensuada entre les entitats que tenim places concertades pel SAVA tot el programa de tractament (des del mapa de processos fins a la unificació o concensuació de documents)

Temes treballats

  • Redactar el Programa de tractament: des del mapa de processos fins als documents (sol·licitud d’admissió, normativa, fitxa inicial, contracte assistencial, PVA, full de sortida i enquesta de satisfacció)
  • Indicadors individuals de valoració del programa i de seguiment referents al Servei d’Aconmpanyament a la Vida Autònoma. 
  • Mapa de processos.
  • Memòria de la Coordinadora.