Grup de treball de Gènere

És un espai d’intercanvi professional i reflexió sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere en les entitats i programes d’intervenció en l’àmbit de drogues i addiccions.  Aquest GT es fa conjuntament amb entitats de la FECOORDI i la FCD i es reuneix bimensualment.

Perquè sorgeix?

  Els serveis de la xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD) es van crear fa més de 35 anys des d’una mirada androcèntrica i heterosexista. Això ha suposat una invisibilització de les dones, així com de persones amb altres expressions i identitats de gènere, i una manca d’atenció a les seves especificitats i necessitats diferencials que ha comportat obstacles tant en l’accés als tractaments com en la seva permanència.

  En els darrers anys hem estat treballant intensament per transformar els serveis, de manera que siguin més inclusius, però encara queden necessitats invisibilitzades mancant una mirada realment interseccional en la totalitat dels serveis.

  Així, considerem que un gran repte a què s’enfronta la xarxa d’atenció a les addiccions actualment és la incorporació plena de la perspectiva de gènere en el disseny dels seus serveis i programes i que els equips de professionals tinguin la formació necessària per poder aplicar-la a la seva pràctica quotidiana més enllà del marc teòric.

  Principals objectius:

  • Sensibilitzar i incidir en les entitats sobre la necessitat d’incloure la perspectiva de gènere en totes les fases del procés de creació i implantació dels programes i serveis, des del diagnòstic, el disseny, les actuacions i l’avaluació dels programes (preventius o assistencials).
  • Oferir eines d’avaluació i formació a les entitats per la millora de l’aplicació de la PdG.
  • Contribuir a l’eliminació de les barreres d’accés i permanència als serveis garantint així una xarxa realment inclusiva.
  • Incidir en les polítiques públiques sobre drogues i addiccions per tal que incorporin la perspectiva de gènere i que ofereixen recursos a les entitats per a la seva incorporació.

  Algunes de les activitats que realitza són:

  • Portem a terme un Cicle anual de formacions en perspectiva de gènere pels equips professionals dels nostres serveis.
  • Hem desenvolupat una eina d’auto-avaluació sobre el grau d’implantació de la perspectiva de gènere en les entitats i serveis que està disponible en format digital a la pagina web de la FCD. Hem comptat amb el suport de la Subdirecció Gral de Drogues i de l’ICD de la Generalitat de Catalunya
  • Actualment estem realitzant un projecte per tal de definir un protocol d’aplicació per reduir barreres d’accés i permanències del col•lectiu LGTBIQ+ als serveis de la XAD.