1a Jornada. La importancia del grup en els serveis de Tractament Comunitari per a Drogodependents

Dirigit a:
Professionals de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia de la xarxa pública que pertanyen a la Coordinadora de Catalunya.

Entrada similar