Jornades organitzades

La importància del grup en els serveis de tractament comunitari per a drogodependents Explicació Jornada…….