Casa del Mar

1a Jornada de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia de Catalunya

El passat dia 4 d’octubre es va celebrar la 1a Jornada de la Coordinadora sota el lema

“La importància del grup en els serveis de Tractament Comunitari per a Drogodependents”.

La Jornada es va celebrar a la Casa del Mar i va ser inaugurada per la Presidenta de la Coordinadora i directora del Grup ATRA, Mercè Cervantes, amb el suport de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials. ICASS.