Publicacions realitzades en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

  • Catàleg de serveis bàsics dels centres residencials per a persones amb drogodependències: comunitats terapèutiques i pisos de reinserciño (2001).
  • Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències (2009).
  • Indicadors de qualitat: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb drogodependèncides (2009).
  • Col·laboració en el grupo de treball de creació del document marc de Centres de Dia.
  • Col·laboració en el grup de treball de creació del document marc de SAVA.