|

Estudis interns i formacions

  • Document de definició del model de Comunitat Terepèutica.
  • Document de definició del model de Pis de Reinserció.
  • Document de definició del model de Centre de Dia.
  • Estudi de costos de les Comunitats Terapèutiques i els Pisos de Reinserció.
  • Revisió i actualització de l’estudi de costos de les Comunitats Terapèutiques i els Pisoso de Reinserció.
  • Curs de formació a inspecció i registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famiílies.
  • Revisió de protocols, unificació de documents, creació de memòries conjuntes, edició de manuals, ets.