|

Estudis interns i formacions

Document de definició del model de Comunitat Terepèutica. Document de definició del model de Pis de Reinserció. Document de definició del model de Centre de Dia. Estudi de costos de les Comunitats Terapèutiques i els Pisos de Reinserció. Revisió i actualització de l’estudi de costos de les Comunitats Terapèutiques i els Pisoso de Reinserció. Curs…