Publicacions realitzades en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Publicacions realitzades en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Catàleg de serveis bàsics dels centres residencials per a persones amb drogodependències: comunitats terapèutiques i pisos de reinserciño (2001). Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències (2009). Indicadors de qualitat: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb drogodependèncides (2009). Col·laboració en el grupo de…