|

Estudis interns i formacions

Document de definició del model de Comunitat Terepèutica. Document de definició del model de Pis de Reinserció. Document de definició del model de Centre de Dia. Estudi de costos de les Comunitats Terapèutiques i els Pisos de Reinserció. Revisió i actualització de l’estudi de costos de les Comunitats Terapèutiques i els Pisoso de Reinserció. Curs…

Publicacions realitzades en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Publicacions realitzades en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Catàleg de serveis bàsics dels centres residencials per a persones amb drogodependències: comunitats terapèutiques i pisos de reinserciño (2001). Bones pràctiques: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb problemes de drogodependències (2009). Indicadors de qualitat: comunitats terapèutiques i pisos amb suport per a persones amb drogodependèncides (2009). Col·laboració en el grupo de…